White Pizza

Olive oil, ricotta & mozzarella cheese. (No marinara sauce).